Velkaantuminen - Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa!

Velkaantuminen kannattaa pysäyttää ajoissa. Lue miten liiallinen velka voi johtaa helposti ikävään ylivelkaantumiseen. Lue lisää.

velkaantuminen

Keskimääräinen velka ja asuntovelka kasvussa

Vuoden 2021 Suomen Tilastokeskuksen velkaantumistilastojen mukaan velallisilla asuntokunnilla oli keskimäärin 93 100 euron velka. Asuntovelallisilla vastaava luku oli 110 600 euroa. Velkojen määrä kasvoi hieman reaalisesti verrattuna vuoteen 2020.

Velkaantuminen näkyvissä luvuissa

Suomen Tilastokeskuksen numerot paljastavat, että velkaantuminen on nykypäivänä todellisuutta monille. Vuoden 2021 tilastojen mukaan velallisilla asuntokunnilla oli keskimäärin 93 100 euron velka.

Tämä tarkoittaa sitä, että moni meistä kantaa taloudellista taakkaa. Asuntovelallisilla vastaava keskiarvo oli korkeampi, 110 600 euroa, mikä viittaa asuntovelkojen yleisyyteen.

Kasvava suuntaus

Tilastot kertovat myös siitä, että velkojen määrä kasvoi hieman reaalisesti vuoden 2020 jälkeen. Tämä viittaa siihen, että taloudelliset haasteet ovat edelleen läsnä ja velkaantuminen on ajankohtainen aihe monille.

On tärkeää ymmärtää, että et ole yksin tilanteesi kanssa, ja on olemassa keinoja selviytyä velkaongelmista.

Miten voimakkaasti velkaantunut kotitalous määritellään?

Voimakkaasti velkaantunut kotitalous määritellään yleensä tilanteeksi, jossa kotitalouden velkojen määrä suhteessa tuloihin on korkea. Tämä voi tarkoittaa sitä, että suuri osa kotitalouden tuloista menee lainojen lyhentämiseen ja korkoihin.

Velkaantuneen kotitalouden taloudellinen tilanne saattaa olla haastava, sillä jatkuva velanhoito voi rajoittaa talouden liikkumavaraa ja mahdollisuuksia säästää.

Voimakkaasti velkaantuneet yleensä hyvätuloisia

Voimakkaasti velkaantuneiden joukossa on usein myös hyvätuloisia kotitalouksia. Tämä saattaa kuvastaa sitä, että velka haetaan investointeihin ja mahdollisuuksiin, kuten asuntojen hankintaan tai yritystoiminnan laajentamiseen.

Toisaalta on myös tilanteita, joissa talouden yllättävät muutokset tai elämänmuutokset voivat johtaa velkaantumiseen, vaikka tulotaso olisikin ollut aiemmin korkea.

Velkaantuminen alkaa vähitellen

Velkaantuminen ei tapahdu yleensä hetkessä, vaan se alkaa usein pienistä päätöksistä. Ensimmäinen laina tai luottokortti voi tuntua hyödylliseltä välineeltä, mutta ilman asianmukaista suunnittelua ja tarkkaa budjetointia velka voi alkaa kasvaa hallitsemattomasti.

Tämä korostaa vastuullisen taloudenpidon merkitystä ja tarvetta pitää velka hallinnassa.

Merkittävä osa kotitalouksien veloista voimakkaasti velkaantuneilla

Voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien joukossa on merkittävä osa niistä, jotka joutuvat käyttämään suuren osan tuloistaan lainojen lyhentämiseen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että muut tärkeät menot, kuten säästäminen tai vapaa-ajan vietto, jäävät vähemmälle. Velkaantuminen voi siten vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin ja aiheuttaa stressiä ja taloudellista epävarmuutta.

Velkaantuminen on ilmiö, joka liittyy monimutkaisiin taloudellisiin ja henkilökohtaisiin tekijöihin. On tärkeää suhtautua velkaan harkiten ja varmistaa, että velkaa otetaan harkitusti ja kykyjen mukaan. Tarvittaessa kannattaa hakea apua talousneuvojilta ja asiantuntijoilta, jotka voivat auttaa löytämään parhaan tavan hallita velkaa ja varmistaa taloudellinen vakaus.

Velkaantuminen ja sen syyt

Monet meistä elävät velan kanssa – se voi olla asuntolaina, opintolaina tai vaikkapa auto-ostoon otettu laina. Usein velka ei aiheuta ongelmia, kunhan velkoja ei ole liikaa ja tulojen riittävyys on kunnossa. Ongelmat alkavat yleensä, kun velkoja on liian paljon suhteessa tuloihin.

Ei ole yksi syy, joka aiheuttaa velkaantumista. Jokaisella voi olla omat syyt, ja harvoin on yksi yksiselitteinen selitys. Tärkeää on ymmärtää, että velkaantua voi kuka tahansa – emme ole tilanteemme kanssa yksin.

Tunteet voivat vaikuttaa velkaantumiseen

Velkaantuminen voi herättää voimakkaita tunteita, kuten häpeää ja syyllisyyttä. On tärkeää tiedostaa, että tunteet ovat luonnollisia eikä niitä tarvitse pelätä.

Tärkeämpää on, miten reagoimme niihin. Jos tunteet estävät meitä toimimasta, tilanne voi vaikeutua. Toisaalta toimimalla voimme vaikuttaa tilanteeseemme ja estää sen pahenemisen.

Syitä voi olla monia

Kun olemme olleet yhteydessä velkaongelmista kärsiviin ihmisiin, olemme oppineet, että syitä voi olla lukuisia ja ne voivat vaihdella suuresti. Jotkut ovat velkaantuneet yllättävän työttömyyden vuoksi, toisilla taas terveysmenoja on tullut enemmän kuin odotettiin.

Ja emme voi unohtaa globaaleja tapahtumia, kuten Covid-19-pandemiaa, joka on aiheuttanut taloudellista epävarmuutta monille.

Alhaalta olevasta listasta löydät yleisiä syitä, jotka voivat johtaa velkaantumiseen:

Työttömyys tai alentunut tulotaso: Työttömyys tai vähentyneet tulot voivat vaikeuttaa laskujen ja velkojen maksamista.

Yllättävät terveyskustannukset: Odottamattomat terveydenhuoltomenot voivat heikentää taloudellista tilannetta ja johtaa velkaantumiseen.

Elinkustannusten nousu: Jos päivittäiset kulut nousevat, kuten asumisen, ruoan ja energian hinnat, se voi aiheuttaa taloudellista painetta.

Harkitsematon kulutus: Liiallinen shoppailu ja harkitsemattomat ostokset voivat kasvattaa velkaa.

Pelaaminen ja uhkapelit: Peliriippuvuus voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia ja johtaa velkaongelmiin.

Lainojen ottaminen: Useiden lainojen ottaminen samanaikaisesti voi johtaa maksuvaikeuksiin ja velkaantumiseen.

Avioero tai perhetilanteen muutos: Elämäntilanteen muutokset, kuten avioero tai lapsen syntymä, voivat aiheuttaa taloudellista stressiä.

Riippuvuudet: Alkoholi, huumeet tai muut riippuvuudet voivat vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen.

Huonot säästötottumukset: Puutteellinen säästäminen voi vaikeuttaa yllättävien kulujen kattamista.

Korkojen ja kulujen kertyminen: Korkeiden korkojen ja maksujen kertyminen lainoista voi tehdä velasta raskaan taakan.

Heikko taloudenhallinta: Epäselvä budjetointi ja taloudenhallinta voivat johtaa kulujen hallinnan menetykseen.

Yrityksen epäonnistuminen: Yrittäjille yrityksen epäonnistuminen voi aiheuttaa henkilökohtaisia talousvaikeuksia.

Oikeudelliset ongelmat: Oikeudelliset kustannukset ja sakot voivat lisätä velkaa.

Kallis elämäntyyli: Yritettäessä ylläpitää kallista elämäntyyliä voi tulla velkaongelmia.

Talouskasvun hidastuminen: Yleiset talousvaikeudet ja hitaampi talouskasvu voivat vaikuttaa yksilöiden tuloihin ja työllisyyteen.

On tärkeää huomata, että jokaisen yksilön tilanne on ainutlaatuinen, ja velkaantumiseen voi vaikuttaa monenlaisia tekijöitä.

Harkinta auttaa välttämään velkaongelmia

Helposti saatavilla olevat lainat ja luotot voivat houkutella meitä tekemään hankintoja ilman tarkkaa harkintaa. Nopeus ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto. Ennen kuin päätämme ottaa lainan tai luoton, on tärkeää lukea huolellisesti ehdot ja ymmärtää lainan takaisinmaksuun liittyvät velvoitteet.

Budjetointi auttaa talouden hallinnassa

Vaikka emme aina voi vaikuttaa tuloihimme, voimme silti hallita menoja paremmin. Budjetin tekeminen auttaa hahmottamaan, mihin rahaa menee ja löytämään säästömahdollisuuksia. On tärkeää seurata laskujen eräpäiviä ja pitää yhteyttä velkojiin, jos maksuvaikeuksia ilmenee.

Peliriippuvuus voi johtaa velkaantumiseen

Peliriippuvuus on yksi yleisistä velkaantumisen syistä. Helposti saatavilla olevat lainat ja pelaamisen houkutus voivat aiheuttaa ongelmia. Jos tunnistat itsessäsi peliriippuvuuden merkkejä, on tärkeää hakea apua mahdollisimman pian.

Näin vältät ylivelkaantumisen

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa laskuja tai et tiedä miten selvitä, nämä vinkit voi auttaa sinua. Lue alhaalta selkeät ohjeet mitä voit tehdä, jotta tilanteesi paranee.

Tärkeät laskut ensin

Kirjoita ylös kaikki laskut ja muut rahamenot. Ajattele, mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä. Esimerkiksi vuokra ja ruoka ovat todella tärkeitä, koska jos niitä ei maksa, voi tulla isoja ongelmia. Ensimmäiseksi kannattaa aina hoitaa tärkeät menot. Vasta sen jälkeen voi miettiä, miten voisi maksaa velkoja.

Selvitä velan todellinen määrä

Tiedätkö kuinka paljon sinulla on velkaa? Se on tärkeää selvittää.

Kaikki velat kannattaa ottaa huomioon, myös sellaiset kuin osamaksut ja vanhat laskut. Velkojen selvittäminen voi tuntua hankalalta, mutta se auttaa sinua ymmärtämään tilannetta paremmin.

Kuinka paljon voit maksaa velkaa takaisin?

Mieti, kuinka paljon rahaa sinulla jää käytettäväksi kuukaudessa, kun kaikki tärkeät asiat on maksettu. Tätä rahasummaa voit käyttää velkojen maksamiseen.

Älä ota uutta lainaa muiden lainojen päälle

Joskus saattaa tuntua houkuttelevalta ottaa uusi laina, jotta voisi maksaa vanhoja velkoja. Mutta se ei ole hyvä ratkaisu. Uusi laina voi aiheuttaa lisää ongelmia. On parempi selvittää nykyiset asiat ennen kuin ottaa uutta lainaa.

Joissain tapauksissa lainojen yhdistäminen voi auttaa maksamaan vanhat velat pois. Yhdistelylainan saaminen edellyttää sitä, että velka ei ole kasvanut liian suureksi suhteessa tuloihin.

Pysäytä velkaantumisen jatkuminen ottamalla yhteyttä velkojiin

Jos et pysty maksamaan laskuja tai velkoja, älä huoli. Voit sopia velkojen maksamisesta eri tavalla. Voit kertoa tilanteestasi ja sopia, miten voit maksaa. Monet ovat tottuneet auttamaan tällaisissa tilanteissa.

Etsi muita keinoja

Joskus voi olla vaikeaa sopia velkojen maksusta. Silloin voi miettiä muita vaihtoehtoja. Voit myydä jotain omaisuuttasi tai pyytää apua järjestelylainan tai ulosoton kautta.

Lähetä maksuton hakemus ja tarkista paljonko voisit säästää yhdistämällä lainat!

LVS

Esimerkki lainakustannuksista: luoton ollessa 10.000 € ja takaisinmaksuajan 5 vuotta on kuukausierä 232,5 €. Kuukausierä sisältää 5 € kuukausittaisen laskutuslisän ja 90 € avausmaksun (fees). Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 951 €. Nimelliskorko on 12,60 % ja todellinen vuosikorko 14,9 % (ARP interest rate). Luotonmyöntäjät tekevät lainatarjouksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella 4,19 % - 20 % välillä. Laina-ajat vaihtelevat 1-20 vuoden välillä. Lainasummat 2000 € - 70.000 €, tarjottu laina voi olla pienempi tai suurempi kuin haettu lainasumma.

Yhdistalaina.com ei toimi lainanvälittäjänä. Kaikki luotot kilpailuttaa ja välittää hakemuksesi perusteella sinulle sopivin Yhdistalaina.comin yhteistyökumppani.

Lainojen yhdistäminen säästää rahaa!

25 000 € laina

Säästö: 312€/v

Laina-aika: 10 v
Korkein korko: 10%
Matalin korko: 8%

15 000 € laina

Säästö: 492€/v

Laina-aika: 15 v
Korkein korko: 12%
Matalin korko: 7%

9000 € laina

Säästö: 204€/v

Laina-aika: 3 v
Korkein korko: 13%
Matalin korko: 8%

11 000 € laina

Säästö: 72€/v

Laina-aika: 12 v
Korkein korko: 9%
Matalin korko: 8%

Lainojen yhdistäminen toimii näin

laina yhdistely

1. Täytä lainahakemus

Täytä tietosi ja lähetä hakemus. Hakemuksen täyttäminen vie n. 2 min.

lainat yhteen

2. Vertaa yhdistelylainoja

Kilpailutamme yli 30 eri pankkia puolestasi muutamassa minuutissa.

yhdistä lainoja

3. Yhdistä kaikki lainat

Valitse tarjouksista sinulle sopivin lainojen yhdistelylaina.