Ulostotto - Omat ulosottotiedot

Ulosotto kuuluu oikeuslaitoksen toimintaan ja perustuu lakiin. Ulosotto auttaa perimään ulosottokelpoisia saatavia, järjestämään häätöjä ja suorittamaan turvaamistoimia. Ulosottoviranomainen toimii reilusti ja ajattelee sekä velkojaa että velallista. Lue lisää.

ulosotto

Miten ulosottoon maksetaan?

Ulosottoon maksaminen on tärkeä askel, kun velka on siirtynyt ulosottoon perittäväksi. Ulosottoprosessin alkuvaiheessa velalliselle lähetetään ilmoitus asiasta, ja tässä vaiheessa on mahdollisuus maksaa velka itse.

Ilmoituksessa kerrotaan tarkemmin velasta ja sen määrästä sekä velkaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Maksukehotuksessa asetetaan eräpäivä, johon mennessä velan tulee olla maksettu.

Maksukehotus lähetetään yleensä noin kaksi viikkoa ennen maksukehotuksen eräpäivää.

Suoraan palkasta ulosmitattavissa olevat velat

Suoraan ulosmitattavat velat ovat niitä, jotka voidaan ottaa ulosmittaukseen ilman erillistä käräjäoikeuden päätöstä. Esimerkiksi verot, sakot ja vakuutusmaksut ovat tällaisia velkoja.

Tämä tarkoittaa, että velkoja ei tarvitse erikseen viedä oikeuden käsittelyyn ennen ulosottoa. Ulosottoon siirto voidaan tehdä ulosottomiehen hakemuksella, jolloin perintäprosessi alkaa välittömästi. Tämä nopeuttaa velkojen perimistä ja helpottaa velkojien saamista suorituksista.

Varattomuus ulosotossa

Varattomuus ulosotossa ilmenee silloin, kun velallinen ei kykene maksamaan velkaansa eräpäivään mennessä. Tässä tilanteessa ulosottomies aloittaa selvityksen velallisen taloudellisesta tilanteesta.

Tavoitteena on löytää mahdollisia keinoja velan suorittamiseksi velkojan hyväksi. Mikäli velallisen omistamaa omaisuutta tai tuloja ei ole riittävästi, voidaan ryhtyä ulosmittaustoimenpiteisiin.

Ulosottomies voi esimerkiksi myydä osan velallisen omaisuudesta ja käyttää saadut varat velan maksamiseen. Tällainen tilanne voi johtaa myös maksusuunnitelman laatimiseen, joka antaa velalliselle mahdollisuuden suorittaa velkaa joustavammin sovituissa erissä.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka palvelee sekä velallista että velkojaa parhaiten.

Voiko ulosoton kanssa tehdä maksusuunnitelman?

Kyllä, ulosottomies voi harkintansa mukaan hyväksyä velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman. Maksusuunnitelma tarjoaa vaihtoehdon palkan tai elinkeinotulon ulosmittaukselle.

Maksusuunnitelmaan sovitaan tietty summa, jonka velallinen sitoutuu suorittamaan säännöllisesti ulosottomiehelle. Tällainen järjestely voi olla erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa velallisella ei ole mahdollisuutta suorittaa velkaa kerralla.

Maksusuunnitelma auttaa velallista hallitsemaan velkansa takaisinmaksua ja mahdollistaa velan hoitamisen sovitussa aikataulussa. Tärkeää on, että maksusuunnitelmaan sitoudutaan ja siitä pidetään kiinni, jotta velkoja saadaan hoidettua asianmukaisesti.

Mitä voidaan ulosmitata?

Ulosmitat­tavissa oleva omaisuus käsittää laajan kirjon erilaisia omaisuus- ja varallisuuslajeja, joiden avulla pyritään varmistamaan perittävän velan maksaminen. Ulosotto voi kohdistua velallisen tuloihin ja omaisuuteen siten, että velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan riittävästi velan suorittamiseksi. Kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat periaatteessa ulosmittauskelpoisia.

Tavallista koti-irtaimistoa yleensä ei ulosmitata. Jos velkoja on hakenut vain suppeampaa ulosottoa, tietty omaisuus, joka olisi vaikea muuttaa rahaksi (kuten kiinteistöt tai ajoneuvot), voidaan jättää ulosmittaamatta.

Tyypillisimmin ulosmittaus tehdään palkkasta, eläkkeestä tai elinkeinotulosta. Lisäksi ulosmitattava irtain omaisuus voi sisältää esimerkiksi ajoneuvoja, arvopapereita, asunto-osakkeita, veronpalautuksia, pankkitalletuksia ja käteistä rahaa. Myös kiinteää omaisuutta, kuten tiloja ja tontteja, voidaan ulosmitata. Ulosoton kulku voi noudattaa tiettyä järjestystä: ensin ulosmitataan irtain omaisuus, sitten kiinteä omaisuus. Viimeisenä ulosmitataan vakituinen asunto ja omaisuus, jota velallinen tarvitsee elinkeinonsa harjoittamiseen.

Ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi myymällä se. Jos velka suoritetaan, ulosmittaus lopetetaan ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Yhteisesti omistettu omaisuus, kuten kiinteistöt, voi myös olla ulosmitattavaa. Tällöin yhteisomistajalla on mahdollisuus lunastaa velallisen omistama osuus ennen myyntiä. Mikäli lunastusoikeutta ei käytetä, omaisuus voidaan myydä ulosottomenettelyssä, ja yhteisomistajalle palautetaan myyntihinnasta hänen osuutensa mukainen summa.

Palkan ja muun toistuvan tulon ulosmittaus

Kun velallisen tulot ovat ulosmittauksen piirissä, ulosottomies voi ryhtyä toimenpiteisiin palkan tai muun säännöllisen tulon osalta. Tämä tarkoittaa, että osa velallisen ansaitsemista tuloista ohjataan suoraan velkojalle maksuksi velan hyvittämiseksi.

Tämä auttaa varmistamaan, että velkaa pystytään vähitellen maksamaan takaisin ja että velallisen ja velkojan oikeudet otetaan tasapuolisesti huomioon. Ulosottomies arvioi tilanteen huolellisesti varmistaakseen, että ulosmittaus on kohtuullinen ja mahdollistaa velallisen selviytymisen taloudellisesti.

Onko ulosotto ainoa tapa maksaa velkoja?

Ulosotto ei ole ainoa vaihtoehto velkojen maksamiseen, vaan on olemassa muitakin tapoja käsitellä velkoja. Ulosotto tulee kuvioon erityisesti silloin, kun velallinen ei ole pystynyt maksamaan velkojaan vapaaehtoisesti sovitussa aikataulussa.

Velallisen kannattaa ensisijaisesti pyrkiä neuvottelemaan velkojien kanssa ja etsiä yhteistyössä ratkaisuja, kuten maksusuunnitelmia. Ulosotto on viimeinen keino, ja ennen sen käyttöä tulisi harkita muita vaihtoehtoja velkataakan hallitsemiseksi.

Paljonko ulosottoon maksetaan?

Ulosottoon maksettava summa vaihtelee sen mukaan, kuinka suuri velka on ja mitä omaisuutta voidaan ulosmitata. Velan suuruus sekä ulosmitattavan omaisuuden arvo vaikuttavat lopulliseen maksusummaan.

Velalliselle vahvistetaan yleensä maksusuunnitelma tai ulosmittausmääräys, joka asettaa selkeät raamit kuukausittaiselle suoritukselle. Tämä suoritus auttaa velallista hoitamaan velkaansa sovitussa aikataulussa ja vähentämään taloudellista taakkaa.

On tärkeää, että maksusuunnitelma on realistinen ja velalliselle mahdollinen toteuttaa, jotta velkataakan hallinta onnistuu sujuvasti.

Ulosmittauksen kulku

Ulosoton kulku on prosessi, jossa ulosottomies etsii velalliselle kuuluvaa omaisuutta, jonka arvo määrittelee sen, kuinka suuri osa velasta peritään. Ulosottomies voi yhdessä velallisen kanssa sopia maksusuunnitelmasta, jossa määrätään, kuinka paljon velallinen suorittaa velkaansa kuukausittain.

Mikäli muut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, ulosmittaus voidaan toteuttaa. Tämä tarkoittaa, että velallisen omaisuutta myydään ja myynnistä saatu summa käytetään velan maksamiseen. Tavoitteena on löytää tasapainoinen tapa hoitaa velkaa, joka ottaa huomioon velallisen taloudellisen tilanteen ja velkojien oikeudet.

Ulosoton suojaosuus

Velalliselle jää ulosoton yhteydessä käyttövaraa eli suojaosuus, joka on välttämätön jokapäiväisen elämän kustannuksiin.

Ulosoton lievennykset – Miten selvitä ulosotosta?

Jos velallisella on vaikeuksia maksaa ulosmitattavia summia, hän voi pyytää ulosottomieheltä lievennyksiä maksuun.

Omaisuuden ulosmittaus

Ulosottomies voi myös ulosmitata velallisen omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai autoja. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä ja myynnistä saadut varat käytetään velkojen maksamiseen.

Miten työnantaja saa tietää ulosotosta?

Ulosotto ilmoittaa työnantajalle ulosmittauksesta, ja työnantaja vähentää velalliselle maksettavasta palkasta ulosmitatun summan.

Voiko ulosotto viedä tililtä rahaa?

Kyllä, ulosotto voi ulosmitata velalliselle kuuluvan rahasumman pankkitililtä.

Mistä saa tietää paljonko on ulosotossa?

Velallinen voi tarkastella ulosottoasioitaan sähköisessä asiointipalvelussa, jossa velkoja voi tarkistaa, voit hakea helpotuksia ja päivittää tietojaan.

Ulosotto on keino hoitaa velkoja, kun velallinen ei ole kyennyt maksamaan niitä vapaaehtoisesti. Velallisen on tärkeää ottaa yhteyttä ulosottomieheen ja selvittää vaihtoehdot tilanteen ratkaisemiseksi.

Ulosotto voi auttaa velallista löytämään parhaan tavan hoitaa velkataakkaa ja selviämään taloudellisista vaikeuksista.

Lähetä maksuton hakemus ja tarkista paljonko voisit säästää yhdistämällä lainat!

LVS

Esimerkki lainakustannuksista: luoton ollessa 10.000 € ja takaisinmaksuajan 5 vuotta on kuukausierä 232,5 €. Kuukausierä sisältää 5 € kuukausittaisen laskutuslisän ja 90 € avausmaksun (fees). Lainan kokonaiskustannus on tällöin 13 951 €. Nimelliskorko on 12,60 % ja todellinen vuosikorko 14,9 % (ARP interest rate). Luotonmyöntäjät tekevät lainatarjouksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella 4,19 % - 20 % välillä. Laina-ajat vaihtelevat 1-20 vuoden välillä. Lainasummat 2000 € - 70.000 €, tarjottu laina voi olla pienempi tai suurempi kuin haettu lainasumma.

Yhdistalaina.com ei toimi lainanvälittäjänä. Kaikki luotot kilpailuttaa ja välittää hakemuksesi perusteella sinulle sopivin Yhdistalaina.comin yhteistyökumppani.

Lainojen yhdistäminen säästää rahaa!

25 000 € laina

Säästö: 312€/v

Laina-aika: 10 v
Korkein korko: 10%
Matalin korko: 8%

15 000 € laina

Säästö: 492€/v

Laina-aika: 15 v
Korkein korko: 12%
Matalin korko: 7%

9000 € laina

Säästö: 204€/v

Laina-aika: 3 v
Korkein korko: 13%
Matalin korko: 8%

11 000 € laina

Säästö: 72€/v

Laina-aika: 12 v
Korkein korko: 9%
Matalin korko: 8%

Lainojen yhdistäminen toimii näin

laina yhdistely

1. Täytä lainahakemus

Täytä tietosi ja lähetä hakemus. Hakemuksen täyttäminen vie n. 2 min.

lainat yhteen

2. Vertaa yhdistelylainoja

Kilpailutamme yli 30 eri pankkia puolestasi muutamassa minuutissa.

yhdistä lainoja

3. Yhdistä kaikki lainat

Valitse tarjouksista sinulle sopivin lainojen yhdistelylaina.