Lainojen yhdistäminen: Lainat yhteen jopa 60 000€ asti!

Lainojen yhdistäminen onnistuu helposti kilpailuttamalla. Saat useita tarjouksia, joista voit valita itsellesi sopivimman. Hakemuksen lähettäminen on maksutonta ja tarjouksilla ei ole nostopakkoa.

1. Täytä lainahakemus

2. Valitse paras lainatarjous

3. Nopea luottopäätös

4. Saat rahat pankkitilillesi

Luotonmyöntäjät tekevät lainatarjouksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä minimissään 4,5 % ja maksimissaan 30,6 %. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-15 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 2000 € - 60.000 € ja tarjottu lainasumma voi olla pienempi tai suurempi kuin haettu lainasumma. Tarjottava nimelliskorko on maksimissaan 20 % ja lainaan liittyvät muut kulut vuodessa maksimissaan joko 150 euroa tai 3,65 % lainasummasta, sen mukaan kumpi on pienempi.

Lainojen yhdistäminen

Elämää on usein vaikeaa suunnitella etukäteen, ja eteenpäin vierivät vuodet voivat tuoda kenen tahansa polulle tilanteita, joissa aiemmin itsestään selvät asiat vaativatkin yllättäen enemmän suunnittelua ja järjestelyä kuin alun perin olisi voinut kuvitella. Erilaiset jokaista ihmistä jossain vaiheessa elämää joko suoraan tai välillisesti koskettavat haasteet kuten sairaudet, työttömyys tai onnettomuudet voivat täysin arvaamatta tuoda suuriakin hankaluuksia taloudenhoitoon ja maksukykyyn. Niinpä jo olemassa olevat lainat, joiden lyhennyseristä on aiemmin suoriutunut täysin ongelmitta, voivatkin muuttua lähes mahdottoman suuriksi ponnistuksiksi, ja tarkallakaan taloudenpidolla eivät raha-asiat millään meinaa pysyä tasapainossa.

Joskus myös työttömänä tai sairaana ollessa joutuu ottamaan uusia lainoja, sillä auto, elintärkeät kodinkoneet tai muut välttämättömät arjen hyödykkeet voivat rikkoutua, ja myös esimerkiksi sairastamiseen liittyvät lääkäri- ja lääkekustannukset vaativat joskus jopa lainanottoa. Niinpä ihminen voi lopulta täysin ilman ennakkovaroituksia löytää itsensä tilanteesta, jossa entinen maksukyky on mennyttä, ja lainojen kuukausierät korkoineen alkavat uhkaavasti kaatua päälle. Tällaisessa tilanteessa tärkeintä on mahdollisimman nopea reagointi, sillä ongelma vain pahenee joka kuukausi, ja taakka kasvaa jatkuvasti yhä suuremmaksi. Monet eri tahot tarjoavat apuaan maksukurimukseen joutuneille kuluttajille, ja yksi tällainen, erittäin hyödyllinen ratkaisu asiaan on lainojen yhdistäminen. Lisätietoja oman tilanteen kartoittamisesta saa esimerkiksi kuntien laina- ja velkaneuvojilta.

Mitä lainojen yhdistäminen tarkoittaa?

Lainojen yhdistäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikki henkilön pienemmät lainat kuitataan yhdellä isommalla lainalla, jolloin maksettavana on selkeästi vain yksi, usein aiempaa pienempi lyhennyserä sekä yhden lainan korko. Näin tilanne on ensinnäkin huomattavasti helpompi hahmottaa, ja velkaantuneen henkinen jaksaminen sen myötä selvästi helpottuu. Useista pienistä, eri tahojen myöntämistä lainoista ja maksuajoista muodostuu helposti muodoton, kasvoton möykky, joka epämääräisyydessään alkaa vähitellen vaikuttaa jopa pahemmalta kuin oikeasti onkaan. Tilanteen ollessa selkeästi yhtenä lainana ja selkeän maksusuunnitelman turvin hallinnassa, kevenee myös lainan aiheuttama henkinen paine.

Karkeasti ottaen lainojen yhdistämisen voi tehdä kolmella eri tavalla. Pikavippien, osamaksujen ja muiden pienten summien johdosta velkaantunut henkilö voi ensinnäkin kääntyä Takuusäätiön puoleen, jonka myöntämän takauksen avulla kaikki vanhat voi yhdistää pankkilainan avulla. Tämä vaihtoehto onnistuu myös siinä tapauksessa, että luottotiedot olisivat jo menneet. Toinen mahdollisuus on pyytää apua omasta asuinkunnasta, joista monet tarjoavat asukkailleen sosiaalista luottoa vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Myönnettävän lainan määrä vaihtelee eri kunnissa. Tämä ratkaisu onnistuu niin ikään siinä tapauksessa, että luottotiedoissa olisi merkintöjä, tai lainat olisivat jo ulosotossa. Kolmantena vaihtoehtona on perinteinen, itse hankittu laina joko pankista tai jostain toisesta rahoitusyhtiöstä. Perinteinen pankkilaina ei onnistu enää siinä tapauksessa, että ongelmat ovat jatkuneet jo niin pitkään, että luottotiedot eivät enää ole täysin puhtaat.

Lainojen yhdistäminen kokemuksia

Monilla velkaantuneilla on erittäin hyviä kokemuksia lainojen yhdistämisestä. Velkataakka tuntuu kuin pienenevän, mikä toki oikeasti tapahtuukin pienenevien korkomenojen ansiosta. Epämääräisten ja monelle taholle jakaantuvien korkomenojen vuoksi omaa taloutta ja lainojen hoitoon liittyvää maksusuunnitelmaa on todella vaikeaa suunnitella, ja lainat yhdistämällä useat pahastikin velkaantuneet ovat vähitellen päässeet tilanteen herraksi, ja lopulta kokonaan kuiville tukalasta taloudellisesta tilanteesta. Lainat yhdistettäessä saa kokonaislainalle usein neuvoteltua kohtalaisen edullisen koron, sillä on kaikkien etu, että velkaantuneen henkilön talousasiat saadaan hyvälle tolalle. Lainojen yhdistämisen jälkeen myös lyhennyserä todennäköisesti pienenee, koska yhdellä suuremmalla lainalla on pienempi lyhennyserä, kuin mitä on yhteensä monella pienemmällä lainalla.

Lainojen yhdistämiseen tyytyväiset asiakkaat ovat olleet helpottuneita myös siitä, että monen laskun ja karhukirjeen sijaan postiluukusta tipahtaa kuukausittain enää vain yksi lainalasku. Monet kokevat lainojen yhdistämisen konkreettisesti säästävän rahaa, selkeyttävän talousasioiden suunnittelua sekä parantavan merkittävästi elämänlaatua. Oman elämän budjetointi on aiempaa helpompaa, ja pieniä summia on mahdollista käyttää myös niin sanottuihin elämän ylimääräisiin nautintoihin. Lainojen yhdistämiseen turvautuneet kuluttajat ovat kuvailleet tilanteen helpottuneen jopa siinä määrin, että lainan maksun yhteydessä on ollut mahdollista myös säästää pieniä summia pahan päivän varalle. Tällainen toiminta vankistaa henkilön taloustilannetta entisestään, ja tuo tärkeää ja arvokasta hallinnan tunnetta paitsi talousasioihin, myös kauttaaltaan koko elämään. Sillä puolestaan on monia merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille.

Toisaalta on myös hyvä huomioida, että kaiken kaikkiaan lainojen yhdistäminen voi tulla lopulta kalliimmaksi kuin pienten, erillisten lainojen lyhentäminen. Tämä johtuu siitä, että kuukausierän pienentyessä myös laina-aika pitenee, ja näin ollen kokonaiskulut korkojen myötä nousevat alkuperäistä korkeammalle. On siis hyvä harkita, mikä omassa elämässä on kaikkein tärkeintä, ja painottaako rauhallista, leppoisampaa ja kokonaisuudessaan kalliimpaa lyhennystapaa, vai olisiko kuitenkin joidenkin vuosien ajan mahdollista elää hieman niukemmin, ja maksaa nopealla tahdilla kaikki vanhat, pienet lainat pois.

Lainojen yhdistäminen pankista

Jos aiemmat pienet lainat haluaa yhdistää pankkilainan avulla, voi joko kääntyä Takuusäätiön puoleen, mikäli luottotiedoissa on ongelmia, tai vaihtoehtoisesti hakea suoraan itse pankkilainaa. Tällöin lainalle kuitenkin tarvitaan lähes aina ulkopuolisia takaajia. Pankin apu tilanteessa on korvaamaton, sillä asiakkaan kokonaistilanne arvioidaan tarkasti ja realistisesti, eikä mahdollisille virhearvioille tai muille sudenkuopille jää tilaa.

Mikäli luottotiedot ovat kunnossa, ja mahdolliset takausjärjestelytkin selvillä, voi pankkilainaa hakea suoraan pankkien nettisivuilla olevien lainahakemusten avulla. Pankille voi myös jättää soittopyynnön, jolloin lainaneuvoja ottaa yhteyttä, ja sopii joko henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinneuvottelun, jonka aikana asiakkaan lainahistoria, maksukyky, toiveet ja tavoitteet kartoitetaan, ja tutkitaan, onko pankin mahdollista olemassa olevien tosiasioiden valossa myöntää asiakkaalle järjestelylaina.

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä useisiin eri pankkeihin ja rahoituslaitoksiin, ja tutkia huolellisesti eri tahojen tarjoamia vaihtoehtoja. Pankeista ainakin Aktia tarjoaa asiakkailleen yhdistelylainaksi Aktia-käyttölainaa, ja sen saadakseen ei tarvitse ulkopuolisia takaajia tai vakuuksia.

Lainojen yhdistäminen työttömänä

Asiakkaan mahdollinen työttömyys vaikeuttaa jossain määrin yhdistelylainan saamista. Lainansaannin perusehtona ovat tavallisesti edes jonkinlaiset säännölliset tulot, joita työttömällä ei luonnollisestikaan ole. Työttömyydestä huolimatta kannattaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti lähteä selvittämään eri ratkaisuvaihtoehtoja, sillä monet pankit kykenevät arvioimaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, ja kaikki asiaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Mikäli on työttömyyden ja talousongelmien yllättäessä ollut pitkään jonkin tietyn pankin asiakkaana, ja pankilla näin ollen on käytettävissään tietoja asiakkaan maksu- ja ostokäyttäytymisestä pitkältä aikaväliltä, on mahdollista onnistua neuvottelemaan jonkinlainen, ainakin väliaikainen ratkaisu tilanteeseen.

Työttömyys koskettaa isoa osaa työikäisistä jossain vaiheessa työuraa, ja tilanne on harvoin pitkäaikainen ja pysyvä. Hakijan työhistoriaa tarkastelemalla asia on helppo havaita, ja näin ollen lainahakemus voidaan suhteuttaa pitemmälle aikavälille. Pienet tulot eivät sinänsä ole esteenä lainajärjestelyille, vaan tärkeintä on tulovirran säännöllisyys ja pysyvyys. Mikäli työttömänä ei onnistu saamaan lainaa kuin jonkin pienemmän summan, kannattaa silti harkita edes joidenkin pienempien lainojensa yhdistämistä. Näin ainakin osa erillisistä korkoeristä jää pois, ja kokonaistilanne jossain määrin kevenee.

Vaikka varsinainen pankkilaina jäisikin työttömyyden vuoksi saamatta, on kuitenkin olemassa monia muita rahoituslaitoksia ja yrityksiä, jotka myöntävät lainaa myös työttömille hakijoille. Tällaisten lainojen ehdot kannattaa tutkia ja kilpailuttaa tarkkaan, ja arvioida vasta sen jälkeen, sopiiko kyseinen rahoitusratkaisu varmasti omaan tilanteeseen.